நெடுந்தீவு நினைவுகள்

நெடுந்தீவு இறங்குதுறை
குமுதினிப்படகில் இறந்தவர்களின் பட்டியல்


3 பின்னூட்டம்(கள்):

Anonymous said...

It is an excellent blog! if you give a details explanation about the photos and incidents, that will be helpful, those who dont anything about these photos and history.

These photos must have had some great sad stories behind it.. thats' all we can feel..
Pl..

said...

மாயா!
இந்த மரம் தானே ;நெடுந்தீவிலுள்ள பெருக்கமரம்.
நல்ல படங்கள். நெடுந்தீவு முருகக்கல் வேலி பிரபலம்..

said...

இந்த மண் இனியது.வந்தோரை வரவேற்ற அந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் கேட்க நாதியற்றவர்களாய் குமுதினியோடு கடலில் வெட்டி வீசப்பட்டவர்கள்.நல்லபதிவு
தமிழ்சித்தன்