இன்றைய யாழ்நகர் !இது கடந்த சித்திரை மாதம் நான் யாழ்ப்பாணம் போன போது எடுத்தவை . . .
எவடமெண்டு தெரியுதா ?
ஆஸ்பத்திரி வீதி தான் . . .
எப்படி இருந்த இடம் இப்படியாயிற்று :-(

0 பின்னூட்டம்(கள்):